Informacja o braku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim

Informacja o braku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (dalej: „informacja o braku dostępności”).

Informację o braku dostępności należy przekazać podmiotowi publicznemu, którego dotyczy informacja. 

W celu przekazania informacji można skorzystać z formularza (pdf, 53 kb).

Formularz został przygotowany przez PFRON, który opublikował także dodatkowe wskazówki na temat przekazywania informacji o braku dostępności.

Sposoby przekazania informacji

Wypełniony formularz z informacją o braku dostępności Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim można:

  • wysłać na adres: 
    Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim, Janów Lubelski ulica Jana Zamoyskiego 92 kod pocztowy 23-300.
  • złożyć osobiście w Sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim, Janów Lubelski ulica Jana Zamoyskiego 92 kod pocztowy 23-300. Sekretariat Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim czynny jest od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godz. 7:30-15:30.
  • przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sekretariat.kppjanowlubelski@lu.policja.gov.pl
Powrót na górę strony