Zakres Działania

Zakres Działania

Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Janowie Lubelskim i Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim

Film FILM_W_POLSKIM_JEZYKU_MIGOWYM.mp4

Pobierz plik FILM_W_POLSKIM_JEZYKU_MIGOWYM.mp4 (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Janowie Lubelskim

Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu.

Komendanta Powiatowego Policji w Janowie Lubelskim powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki po uzyskaniu opinii Starosty.  

Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim jest szefem wszystkich policjantów Komendy Powiatowej Policji.

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim określa strukturę organizacyjną, zakres zadań i funkcje Komendy, patrz linki w tekście.

Do  zadań Policji należą czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

  • rozpoznawania, zapobiegania i szukania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
  • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz
  • poszukiwania osób zaginionych.

Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim to między innymi:

  • zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń, protestów, meczy i koncertów,
  • zabezpieczanie śladów i dowodów,
  • układanie programów profilaktycznych,
  • dbanie o bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach,
  • edukowanie dorosłych, dzieci, młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, jezior i rzek.

Wszystkie informacje o Komendzie Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim znajdziesz na stronie internetowej, stronie BIP, patrz linki w tekście.

Dodatkowe informacje:

W Komendzie Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym, świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, to udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Powrót na górę strony