Kierownictwo

Kierownictwo

NADKOMISARZ STANISŁAW NIEMCZYCKI

P.o Komendanta Powiatowego Policji w Janowie Lubelskim

Nadkomisarz Stanisław Niemczycki jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Służbę w Policji rozpoczął w 2001 roku w Komisariacie Warszawa Wola zajmując stanowiska w pionie prewencji i kryminalnym. 

Od 17 września 2017 roku Komendant Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie.

Nadkomisarz Stanisław Niemczycki został odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę

                                                                                                                                                                                                                                      

 

MŁODSZY INSPEKTOR STANISŁAW TYBURSKImłodszy inspektor Stanisław

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Janowie Lubelskim

Młodszy inspektor Stanisław Tyburski jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju podstawowe stanowiska w pionie prewencji, a następnie kryminalnym.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

  • Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju
  • Od 01.09.2018 roku I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Janowie Lubelskim

Otrzymane odznaczenia państwowe i resertowe:

  • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
  • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

 

Powrót na górę strony