Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim
 
Adres: 23 - 300 Janów Lubelski, ulica Jana Zamoyskiego 92
Kontakt (sekretariat):
telefon 47 81-55-249
 
 
 Naczelnik Wydziału:  podinspektor Piotr Lenart
 
 Zastępca Naczelnika Wydziału: starszy aspirant Mariusz Startek
 
 
Wydział Kryminalny zajmuje się zwalczaniem przestępstw kryminalnych, gospodarczych oraz poszukiwaniem przestępów i osób zaginionych. Policjanci Wydziału Kryminalnego wykonują czynności zarówno operacyjne jak i procesowe. Utrzymują stałą współpracę z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego oraz Posterunkami Policji w Godziszowie i Modliborzycach. Osobiście realizują postępowania w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa kryminalne i gospodarcze zaistniałe na terenie powiatu, należą do nich w szczególności:
 
  •                             zabójstwa, rozboje i wymuszenia rozbójnicze,
  •                             kradzieże i włamania,
  •                             oszustwa i fałszerstwa,
  •                             obrotu gospodarczego,
  •                             przestępstw narkotykowych,
  •                             techniki kryminalistycznej,
  •                             poszukiwań osób.
Powrót na górę strony