Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie - Informator

Co to jest przemoc?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Jakie formy przyjmuje przemoc w rodzinie?

  • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, i tym podobne.
  • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb,
  • przemoc seksualna, na przykład wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety.
  • przemoc ekonomiczna, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

 

UWAGA!!!

Informator dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz wzory dokumentów i pism procesowych dotyczących tej problematyki jak również Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Pamiętaj !

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.

 

Gdzie szukać pomocy?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim

ulica Ogrodowa 20

telefon 15 87 23 345, fax 15 87 23 678

email: pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ulica Ogrodowa 20

telefon 15 87 23 345.

telefon komórkowy 668 075 659

email:  oikjanow@op.pl

 

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego w Janowie Lubelskim

ulica Wiejska 3

telefon 15 814 22 51

telefony komórkowe 502 124 004, 696 674 684, 782 009 975

email: poradnictwo@jsnphumanus.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim

ulica Bohaterów Porytowego Wzgórza 23

telefon 15 87 24 676.

email: opsjl@wp.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu

telefon 15 87 45 819.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie

telefon 15 87 55 132 wewnętrzny 14, 15 87 55 539.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli

telefon 15 87 52 533.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Godziszowie

telefon 15 87 11 151, 15 87 10 002 wewnętrzny 21.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach

ulica Piłsudskiego 63

telefon 15 87 15 108, 15 87 17 155.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim

telefon 15 87 40 223

 

Telefon alarmowy 112 – całodobowo.

 

Twoja interwencja spowoduje wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” oraz zostaną podjęte działania mające na celu powstrzymania aktu przemocy.

Uruchomienie działań nie wymaga zgody osoby doświadczającej przemocy. Przemoc nie ma usprawiedliwienia, szczególnie ta wobec dzieci.

Reaguj, na przemoc, nie bądź obojętny!

Powrót na górę strony